Privé beleid voor marcverhees.nl

Dit beleid geldt voor iedereen die de website www.marcverhees.nl bezoekt.

Heeft u op deze website uw naam, e-mailadres en telefoonnummer ingevuld via het contactformulier, dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen.

De door u ingevulde persoonlijke gegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd, zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verwerking Persoonlijke Gegevens

MarcVerhees Fotografie gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers van haar website. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. MarcVerhees Fotografie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Privacy Externe Links

Deze site bevat links naar andere websites. MarcVerhees Fotografie is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is MarcVerhees Fotografie niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen

MarcVerhees Fotografie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om de privacy policy af en toe te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijk ook de Algemene Voorwaarden en Disclaimer